Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2015

11:32
18

January 04 2014

12:11
czerwiec

June 19 2013

20:55
Praha, Czech Republic

October 17 2012

despondency
10:33
despondency
09:27
despondency
09:27
Tak, jestem pijany, bo na trzeźwo się pomyliłem. Upiłem się, żeby zerwać z moją pomyłką. (...) Upiłem się z trzeźwości. Mądrze się upiłem.
— Tango, Mrożek
Reposted fromink ink viaiblameyou iblameyou
09:27
2839 a537 0
Reposted fromgoniewicz goniewicz viaevidence evidence
despondency
09:27
don't say goodbye
despondency
09:27
despondency
09:27
9264 3a2a 0
Reposted frometerycznie eterycznie viasuicidiums suicidiums
09:27
7788 b38f 0
Reposted fromkattrina kattrina viasuicidiums suicidiums
despondency
09:27
0301 e6be 0
Reposted frometerycznie eterycznie viasuicidiums suicidiums
despondency
09:27
1315 3347 0
Reposted fromchybakpisz chybakpisz viasuicidiums suicidiums
despondency
09:26
1204 4936 0
Reposted fromchybakpisz chybakpisz viasuicidiums suicidiums
despondency
09:26
Dziękuję ci, napijmy się
Za wszystko, co cię spotka
Aby zły los ominął cię
I menancholii otchłań
Już nie zazdroszczę wcale tej
Która na ciebie czeka
Napijmy się, będzie nam lżej
Spójrz - wino się uśmiecha
Rozumiem
Ja nie jestem tą
Potrzebną nade wszystko
Wiem
Ona czeka
Niech poczeka
Koniec wieczoru blisko
Rozumiem
Zdajesz się na wiatr
Do nowych portów płyniesz
Napijmy się do dna
Do dna
Niczemu nikt nie winien

Tak trudno nam powiedzieć - dość
I inną miłość przeczuć
Jest cisza jako trzeci gość
W nasz pożegnalny wieczór
— Janusz Kofta
Reposted fromajsza ajsza viasuicidiums suicidiums
despondency
09:26
8865 951c 0
Reposted fromwerterowska werterowska viasuicidiums suicidiums
despondency
09:26
I im więcej ów ktoś przysparza nam cierpień, tym bardziej nas odrywa od smętnej rzeczywistości.
— Robin Norwood "Kobiety, które kochają za bardzo"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viacytaty cytaty
despondency
09:26
3599 1f51 0
Reposted fromvol vol viaolewka olewka
despondency
09:25
4825 9beb 0
Reposted fromsoll soll viacats cats
despondency
09:25
4881 d830 0
Reposted fromsoll soll viacats cats
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl