Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2012

despondency
09:24
szpitalna przygoda już za mną, postawiłam całą rodzinę na nogi. teraz to już chyba mogę wszystko.. 

no prawie wszystko! ;)

October 10 2012

despondency
21:36
Kawałek ściany tuż przed wejściem do sali historycznej w 
X LO, Poznań
Zdjęcie wykonane tuż po maturze z matematyki/2012
despondency
21:35
Reposted fromcouples couples
despondency
21:35
Reposted fromcouples couples
despondency
21:35
Reposted fromcouples couples
despondency
21:35
despondency
21:35
6558 be44 0
despondency
21:35
Reposted fromcouples couples
despondency
21:35
Reposted fromcouples couples
despondency
21:35
7285 bd3b 0
Reposted frompelagiagrace pelagiagrace viayoungadult youngadult
despondency
21:35
4115 5963 0
Reposted fromsaphirka saphirka vianohalfmeasures nohalfmeasures
despondency
21:35
3720 9888 0
despondency
21:35
7640 baad 0
despondency
21:35
Can I hold you one last time?
— The Kooks
Reposted fromeklerrka eklerrka viacytaty cytaty
despondency
21:35
Reposted fromcouples couples
despondency
21:34
- Nie wiedziałam z czym pijesz herbatę i zrobiłam ci z niczym...
- A spoko, sądzę, że nicz też będzie dobry.
Reposted fromnotforgetme notforgetme
despondency
21:34
6503 683d 0
Reposted fromraija raija vianotforgetme notforgetme
despondency
21:34
1160 0982 0
Reposted fromfoods foods vianotforgetme notforgetme
despondency
21:34
8763 52ee 0
despondency
21:34
4722 2b45 0
Reposted fromneedtochange needtochange vianotforgetme notforgetme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl